[R-slider id='2']

Szilveszteri készülődés komondorral

30 dec, 2021

Szilveszteri készülődés komondorral

Minden év végén elérkezik az az idő, amikor a törvények és szabályozások lehetővé teszik a petárda-használatot, bizonyos, szigorú keretek között.
Miután a tenyésztésben az elmúlt évtizedekben már nem elvárt a jó idegrendszer, így sajnos egyre több kutya, közöttük komondor is sokként éli meg ezt a nagy hanghatást, melyhez hozzájárul a jelenleg elfogadott “nagyliberális” kutyanevelés is és persze az is, hogy mi magunk ( vásárlók) a vásárlásnál nem ellenőrizzük a jó idegrendszer meglétét, csak a szívünkre hallgatunk,
vagyis a tenyésztők nincsenek érdekelté téve a kiegyensúlyozott idegrendszerű kutyák tenyésztésében.
De, ha már itt tartunk és így teszünk, jó, ha tudjuk, mi a dolgunk és kötelességünk mint gazda a törvények szerint és milyen következményekkel jár, amennyiben szeretett kedvencünk “úti laput köt” a petárdázás vagy tűzijáték alatt ( akár)!
Persze hőzönghetünk a közösségi médiában naponta ezerszer, fröcsögve szidva azokat, akik élnek a törvény adta lehetőségeikkel, de ez lássuk be, semmin nem változtat!
A Jó gazda, jó gazda, minden körülmények között!!!

A száraz tények:

“…az állat a szilveszteri, szilveszter-közeli időpontokban durrogtatók miatt szökött ki!”
                   NEM MENTESÍT A FELELŐSSÉG ALÓL!
A hatóság – amennyiben súlyosabb jogsértés nem merül fel – első ízben figyelmeztető határozatot hoz, azonban miután az év végi-eleji durrogtatásra minden évben lehet, kell számítani, a mulasztás az átlagnál súlyosabb elbíráslás alá eshet!
(amit még tovább súlyosbíthat, ha az állatnak baja esik, vagy éppen a kiszökött állat okoz kárt, támad meg másokat stb.)
Amennyiben mégis kiszökik a jószág…
az állattartóra kiszabandó állatvédelmi bírság összege: 450 000 Ft azaz
Az összeg jogszabály által meghatározott, mérséklésre nincs mód
(emelésre azonban igen, ha felmerül egyéb jogsértés is…)
A petárdázásnak is megvannak a szabályai, de az állattartásának is! Semmilyen körülmény nem mentesít a jó gazda felelőssége alól!
– Minden állattartó maga felel a saját jószága biztonságáért, a jogi FELELŐSSÉG NEM RUHÁZHATÓ ÁT!!! (sem a petárdázókra, sem a tűzijátékozókra, sem másokra)!
Ezen kívül jó tudni azt is, hogy elveszett kedvencünkre milyen sors vár, amennyiben elszökött és befogásra, gyepmesteri telepre kerül. Erre vonatkozóan a 1998. évi XXVIII. törvény  foglalkozik részletesen. Kiragadva belőle néhány fontosabb rész;
„ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követően gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.”
Vagyis, ha számolunk egy kicsit; 450.000 ft, csak azért, hogy elszökött, ha megsérül vagy másban kárt okoz, ez az összeg tovább nő, illetve, ha befogásra kerül, akkor a befogás, a tartás és az állatorvosi költségek is a tulajdonost terhelik!
A durrogtatók felelősségével kapcsolatosan a 3/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletet ad iránymutatást;
“a színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: tűzijáték termék),
a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak, az 1. pirotechnikai osztályba,
b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba,
c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba,
d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba kell sorolni.
Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.
Védett természeti területen pirotechnikai termék felhasználása kizárólag állami, nemzeti vagy önkormányzat által szervezett ünnepség, vagy az ezekhez kapcsolódó rendezvények keretén belül, a települések belterületén engedélyezhető.
Magánszemély nem birtokolhat petárdát.”
Hogyan büntethető egy petárdázó?;
Erre vonatkozóan a Szabálysértési Törvény (2012. évi II. törvény ad iránymutatást;
A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege 150.000 forint.
A helyszíni bírság összege 5.000 forinttól 50.000 forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.
Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.”
A jogalkotó tehát 150 000 Ft-ban maximalizálja a durrogtatók felelősségét, miközben az állattartó által fizetendő pénzbírság minimál összege 450 000 Ft (!!!), ha az kedvtelésből tartott állat, és 90 000 Ft, ha egyéb állat kiszökik a durrogtatások miatt…
Lehet kibúvókat keresni ( ami nincs!), lehet ellene hőbörögni ( de értelmetlen) és a lényeg nem változik:
a jog az állattartót teszi felelőssé az általa tartott állat biztonságáért!
Még van idő, hogy felkészüljetek! Több megoldás is a rendelkezésre áll, keressétek meg melyik a legjobb nektek/ kutyátoknak és alkalmazzátok; nyugtatók, egy meleg és biztonságos, garázs, fáskamra, vagy előszoba, …), nyugi csomó, stb
Nem csak a felelősség a miénk, de maga a szeretett kutya is!
Amennyiben úgy érzi segítségre van szüksége abban, hogy megoldást találjon kutyája biztonságos elhelyezésére, vagy kérdése merül fel azzal kapcsolatosan, hogyan nyugtassa meg, hogy a jövőben a nagyobb hanghatásokra ne reagáljon rosszul, hívjon minket; +36-30-746-8753-as telefonszámon!

akomondor

Komondor, komondor, komondor.

EnglishHungary